ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អេដអូបច្ចេកវិទ្យាលីមីតធីត

អាស័យដ្ឋាន

លេខ ៥ តំបន់ឧស្សាហកម្មស៊ីហ្គួនដាឡាងស្រែឡុងហួក្រុងស៊ិនជិន ៥១៨១០៩ ប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច