សំណង់និងកសិកម្ម

c068d665

រអិលរអិលដែលប្រើក្នុងការសាងសង់និងឧបករណ៍កសិកម្មត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនិងដំណើរការបានល្អដោយសារម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ទាំងនេះដំណើរការជាធម្មតានៅក្រោមបរិយាកាសខាងក្រៅ។ រអិលរអិលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញទាំងនេះដែលត្រូវការផ្ទេរថាមពលសញ្ញាទិន្នន័យទាំងអស់ពីរចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីទៅរចនាសម្ព័ន្ធវិលវាត្រូវតែយកឈ្នះលើបរិយាកាសទាមទារផ្សេងៗនិងធ្វើការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងបរិយាកាសប្រភេទណាមួយក៏ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រង្វង់ធ្វើការ។

អេអូអូឌីត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថាមពលសញ្ញានិងការបញ្ជូនទិន្នន័យសម្រាប់តម្រូវការបរិស្ថាន។ វិស្វករដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងបច្ចេកវិជ្ជាផលិតតែមួយគត់អាចឱ្យអេអូអូឌីផ្តល់នូវប្រព័ន្ធរអិលរឹងមាំសម្រាប់ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍:

rings ចិញ្ចៀនរំអិលកន្សោមដែលមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់រុំខ្ចប់

dim វិមាត្រធំតាមរនាំងរអិលសម្រាប់ឧបករណ៍លាយស៊ីម៉ងត៍

rings រនាំងការពាររំញ័រនិងប្រឆាំងការឆក់សំរាប់ឧបករណ៍ជីករ៉ែ

rings ចិញ្ចៀនរំកិលតាមតម្រូវការសម្រាប់សត្វក្រៀលឧបករណ៍លើកគ្រឿងម៉ាស៊ីនកំពង់ផែឧបករណ៍ជីក

ពីការរចនារហូតដល់ការសាកល្បងចុងក្រោយ AOOD ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនយល់ច្បាស់អំពីមុខងារដែលចិញ្ចៀនរអិលនឹងយល់និងបរិយាកាសការងារយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលំអិតនីមួយៗធានាថាចិញ្ចៀនរអិលគំរូដើមគឺជាអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន។